Arşivler

Tasavvuf Silsilesi

Tasavvuf Silsilesi

1 – Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav)

2 – Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)

3 – İmam Hz. Hüseyin (a.s.)

4 – İmam Zeynel Abidin (a.s.)

5 – İmam Muhammed Bakır (a.s.)

6 – İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)

7 – İmam Musa Kazım (a.s.)

8 – İmam Ali er-Rıza (a.s.)

9 – Maruf el-Kerhi (k.s.)

10 – Sırrı Sekati (k.s.)

11 – Şeyh Ebu’l-Kasım Cüneyd bin Muhammed el-Kavariri el-Bağdadi (Cüneydiyye Tarikatı Piri) (H. 298 M. 911)

12 – Şeyh Ebu Ali er-Ruzbari (H. 321           M. 933)

13 – Şeyh Ali el-Katib (H. 352          M. 963)

14 – Şeyh Ebu Osman Said bin Selam el-Mağribi (H. 373 M. 984)

15 – Şeyh Ebu’l-Kasım Ahmed bin Ali bin Abdulvahid el-Kürkani

(H. 450 M. 1058)

16 – Şeyh Ebu Bekir en-Nessac (H. 474 M. 1082)

17 – Şeyh Ebu’l-Fütuh Ahmed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazali

(H. 560 M. 1165)

18 – Şeyh Ebu’n-Necib Ziyaeddin Abdulkahir bin Abdullah el-Bekri es-Sühreverdi (H. 563 M. 1168)

19 – Yeğeni Şeyh Şihabeddin Ömer es-Sühreverdi (Bağdat) (Sühreverdiyye Tarikatı Piri) (H. 632 M. 1234)